Zkouška obsaditelnosti prověřila nové typy tramvají a autobusů

V úterý 28. 6. 2016 se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., středními dopravními školami v Praze a dalšími dopravci PID uskutečnila praktická zkouška obsaditelnosti, jejímž cílem bylo prověřit reálnou kapacitu nových dosud neměřených typů tramvají a autobusů a také porovnat současný standard s nově navrhovaným, který by měl zvýšit kulturu cestování veřejnou dopravou, tedy snížit maximální přípustný počet osob ve vozidle. 

Zkoušky se zúčastnilo přes 300 studentů z řad pražských středních dopravních škol a dále zaměstnanci organizace ROPID a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Vyzkoušeny byly 4 typy tramvají a 12 typů autobusů různých délek i výrobců. Cílem zkoušky bylo vyhodnotit míru komfortu ve vozidle při různých stupních obsazenosti a stanovit takový stupeň, který bude pro cestující z hlediska kvality přepravy ještě přijatelný.

 

 

V rámci akce byl učiněn i pokus o maximální naplnění nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje Škoda 15T. I když je pro potřeby dimenzování linek u tohoto typu stanovena maximální obsaditelnost 130 osob, do tramvaje se vešlo 280 cestujících. Kloubový autobus SOR NB18, který je dle současných standardů plný při obsazenosti devadesáti cestujícími, pojal až 140 osob. S uvedenými maximálními hodnotami se však cestující v běžném provozu určitě nesetkají, návrhy intervalů na linkách se budou nadále odvíjet od významně nižších údajů.  

 

Na základě této akce vyhodnotí organizace ROPID jednotlivé naměřené hodnoty a na základě těchto zjištění navrhne během letošního podzimu úpravu současně nastavených standardů obsazenosti vozidel jezdících na linkách Pražské integrované dopravy.

 

 

Publikováno 29. 06. 2016 v rubrice Praha