Nová vozidla na kolejích do Čakovic

Dne 22.3. uspořádal ROPID, MHMP a dopravce KŽC Doprava pro odbornou ale i laickou veřejnost ve vládním salonku u 1. nástupiště Hlavního nádraží představení nových železničních jednotek, které budou na městské lince S34 zajišťovat dopravu mezi Prahou Masarykovým nádražím a městskou částí Čakovice.  

Akce za velmi hojné účasti začala ve vládním salonku technickou prezentací vozidel ze strany výrobce, kterým je ŽOS Zvolen. Jedná se o obdobné ale poněkud modernější jednotky, které známe na českých kolejích pod názvem Regionova. Nejsou to tedy zcela nová vozidla, ale rekonstrukce 40 let starých vozidel řady 810, které odborníci znají pod pseudonymem „Orchestrion". Na obhajobu těchto rekonstruovaných jednotek je dlužno říci, že z původních vozidel kromě základního rámu nezbylo téměř nic a jak exteriér tak především interiér i technické vybavení je zcela nové.  Následovalo představení jednotek u prvého nástupiště, které bylo spojeno s jejich pokřtěním nealkoholickým šampusem z rukou dcer majitele vozidel a majitele KŽC Bohumila Augusty. Potom již Kristýnka a Klárka, jak je nový název motorových jednotek řady 813, vyrazily směr Čakovice. V mezilehlých zastávkách Satalice a Kbely byly přivítány místními občany, cestující byli pohoštěni koláči ale i chlebem a solí, hrála muzika a vlály vlajky a transparenty. Konečnou stanici byly Čakovice nádraží. Možná ale ne na dlouho. Při prezentaci jednotek byl mnoha řečníky včetně starosty Čakovic zmiňován projekt prodloužení linky S34 po bývalé vlečce čakovického cukrovaru až do nově vybudovaného sídliště. Přejme tedy těmto novým vozidlům nejen mnoho spokojených cestujících, ale také mnoho kilometrů bez nehody.        

 

 

Publikováno 26. 03. 2019 v rubrice Praha