Městská policie Praha – nově náborový příspěvek 100 tisíc a ubytovna zdarma

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání schválila návrh vedení Městské policie hlavního města Prahy (dále jen „MP Praha") na zavedení náborového příspěvku ve výši 100 tisíc korun pro nové strážníky a bezplatné ubytovny jak pro uchazeče o práci u městské policie v rámci výběrového řízení, tak pro nové strážníky v rámci nástupního vzdělávacího kurzu. Po úspěšném zavedení benefitů v roce 2014 a 2015 (příspěvky na bydlení, dopravu, stravenky a rizikový příplatek) je to další krok, který může přispět k vyššímu počtu strážníků v ulicích hlavního města Prahy. 

Vedení MP Praha spustilo v roce 2014 náborovou kampaň, která je postavena na zlepšených nejen pracovních, ale také finančních a materiálních podmínkách zaměstnanců. Tato kampaň je průběžně pečlivě vyhodnocována a získaná data jsou posuzována s ohledem na efektivitu vynaložených finančních prostředků. Mimo jiné bylo zjištěno, že rozhodujícím faktorem, který nakonec odradí vážné zájemce o práci u MP Praha, je dramatický pokles životní úrovně během pětiměsíčního nástupního vzdělávacího kurzu díky nízkému finančnímu ohodnocení zaměstnanců - tzv. čekatelů. Další značnou část vážných zájemců také od finálního rozhodnutí odradí nemožnost bezplatného ubytování na území hlavního města Prahy. Na základě těchto skutečností vedení MP Praha přišlo s návrhem na zvýšení náborového příspěvku ze současné úrovně na 100 tisíc korun. První část příspěvku ve výši 52 tisíc korun přitom bude vyplacena v prvních pěti měsících trvání pracovního poměru a zbytek bude vyplácen po dobu následujících 48 měsíců ve výši 1 tisíc korun měsíčně.

 

 

Zároveň bude všem uchazečům, kteří se zúčastní přijímacího řízení poskytnuto bezplatné ubytování. Novým zaměstnancům pak bude MP Praha poskytovat bezplatné ubytování po celou dobu nástupního pěti měsíčního kurzu.

„Zajištění bezpečnosti občanů na území hlavního města Prahy je naší prioritou. Jsem také velmi rád, že se bezpečnost v Praze neustále zlepšuje, jak o tom ostatně svědčí i náš kredit v zahraničí. Před nedávnem si u nás vyžádala například bezpečnostní poradenství vládní delegace z Kosova. S další bezpečnostní koncepcí Praha uspěla dokonce i na půdě amerického New Yorku. A za rok 2016 byla Praha vyhlášena nejlepším městem pro život v rámci hodnocení unikátního sociologického projektu. Jsem přesvědčen, že k udržení tohoto pozitivního trendu nepochybně přispěje i vyšší počet strážníků v ulicích," říká radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Bc. Libor Hadrava

 

„Po úspěšném zavedení příspěvků na bydlení a dopravu, stravenek a rizikového příplatku v roce 2014 a 2015, se jedná o další krok, kterým chceme získat posily do našich řad i do ulic hlavního města Prahy. Žádná světová metropole se neobejde bez fungujícího bezpečnostního systému. Pro správný chod Prahy má práce strážníků svůj nezastupitelný význam"

dodává ředitel MP Praha Ing. Eduard Šuster.

Publikováno 06. 12. 2016 v rubrice Praha